Nadishana-Kuckhermann-Metz, “ShuKhur” live @ GRIASDI 2016

Nadishana – pantam Spb
David Kuckhermann – cajon, udu
Armin Metz – bass

http://nkm.nadishana.com

[AdSense-A]